Agnieszka Rzepecka

Agnieszka Rzepecka to z wykształcenia pedagog i pracownik socjalny. Od 2007 roku zajmuje się organizowaniem społeczności lokalnej, czym zajęła się po odejściu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, gdzie przepracowała dwie dekady. To właśnie za działalność na rzecz lokalnej społeczności w Katowicach-Zawodziu została nominowana do plebiscytu.

Agnieszka Rzepecka jest członkiem Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej działającym przy Stowarzyszeniu CAL z Warszawy. Współtworzyła Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2016-2020. Wyróżniona w 2011 roku za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Reklama

Współtworzyła i  była jedną z realizatorek pierwszego w Katowicach Środowiskowego Programu Profilaktycznego “Szansa”, który stał się inspiracją dla Miasta Katowice do uruchomienia programów profilaktycznych w szkołach. Obecnie działa w Stowarzyszeniu Mocni Razem, gdzie jest organizatorem społeczności lokalnej w programie Centrum Aktywności Lokalnej w Zawodziu.

Reklama