Skwer Uthemanna / fot. UM Katowice
Reklama

Katowice dostały pieniądze na jedną zieloną ławkę, dwa zielone przystanki i m.in. ogród sensoryczny. Miasto bierze udział w projekcie, który ma pomóc stworzyć nowatorskie podejście do poprawy jakości powietrza. Katowice już otrzymały w ramach projektu UPSURGE – to cześć programu Komisji Europejskiej HORIZON 2020 – ponad 2,1 mln zł. Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań opartych na przyrodzie w celu zmniejszenia zanieczyszczenia i rozwoju regeneracyjnego.

Projekt ma pomóc w stworzeniu nowatorskiego podejścia do polepszenia jakości powietrza. Chodzi o pokazanie niewykorzystanego potencjału rozwiązań opartych na naturze. W ramach projektu w południowych dzielnicach powstanie zielona ławka, a przy ul. Tyskiej zaadaptowany zostanie teren, gdzie w ubiegłym roku powstał zbiornik retencyjny. Na Osiedlu Witosa realizowany będzie ogród sensoryczny. Zielone przystanki będą realizowane natomiast przy ul. Warszawskiej i ul. Chorzowskiej.

Reklama

W projekcie będą uczestniczyły 23 miasta europejskie. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2024. Katowice w ramach projektu otrzymają 502,3 tys. euro, czyli ponad 2,1 mln złotych.  Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice jest Zakład Zieleni Miejskiej, który stworzy zielone miejsca przystankowe w miejscach o największych wskazaniach wysp ciepła dla Katowic. Wybrane miejsca zostaną wyposażone w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres.

„Zacieśnione relacje pomiędzy partnerami pozwolą na długofalową kooperację w kolejnej perspektywie i otworzą nowe horyzonty współpracy w środowisku międzynarodowym” – mówi Małgorzata Domagalska, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Realizacja projektu UPSURGE oparta jest na naturalnych rozwiązaniach – Nature Based Solutions (NBS), zlokalizowanych na obszarze publicznym, oparta na wykorzystaniu gatunków roślin rodzimych (roślin spontanicznie porastających tereny miejsko-przemysłowe) oraz roślin polecanych do zastosowania w urządzaniu zieleni miejskiej. Realizacja ta pozwoli na badaniu m.in. reakcji roślin (ilość wytwarzanego tlenu, produkowanej biomasy – związane go CO2) na zmieniające się warunki środowiska w ich otoczeniu (zanieczyszczenie, wzrost temperatury, susza i in.). Rośliny te będą wykorzystane jako wskaźnik jakości życia w przestrzeniach miejskich. Realizacja zadania będzie możliwa w oparciu o współpracę z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, także w zakresie badania właściwości fizycznych i chemicznych gleb w poszczególnych lokalizacjach.

Lokalizacje punktów zagospodarowania zielenią opartych na NBS w mieście Katowice:

  • Zielona wiata / zielona ławka. Teren wokół przystanku autobusowego przy ulicy Jankego

Rozszczelnienie nawierzchni, wykonanie nowej ekologicznej, bazującej na NBS zielonej wiaty przystankowej ustawionej w pobliżu tradycyjnego przystanku, wraz z punktem pomiarowym z czujnikami mierzącymi wilgotność, retencję, temperaturę. Czujniki pomiarowe będą zainstalowane zarówno w istniejącej wiacie przystankowej, jak i w nowowybudowanym „zielonym” przystanku, co da możliwość analizy porównawczej danych. Miejsce wybrano z uwagi na duże natężenie ruchu ogólnomiejskiego, wyspę ciepła oraz okoliczną zabudowę mieszkaniową – osiedla.

  • Zakątek z zielenią i roślinami kserotermicznymi wraz z elementami edukacji. Teren zbiornika retencyjnego przy ulicy Tyskiej

Miasto Katowice utworzyło podziemne zbiorniki retencyjne o pojemności 1540 m3, (w ramach zadania „Uporządkowanie wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach”), zlokalizowane przy ulicy Tyskiej.

W ramach zadania zakłada się utworzenie zagospodarowanego terenu zieleni wraz z roślinnością kserotermiczną zlokalizowaną nad zabudowanymi zbiornikami. Istnieje możliwość ustawienia tablic edukacyjnych na tym terenie. Obszar zagospodarowany zostanie wyposażony w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z IETU.

  • Zielony przystanek – teren przy ul. Chorzowskiej, obok wejścia głównego do Parku Śląskiego

Teren zabrukowany, położony przy ul. Chorzowskiej –  jednej z najbardziej ruchliwych w Katowicach, w sąsiedztwie Parku Śląskiego oraz osiedla Tysiąclecia – wysoka zabudowa mieszkaniowa. Dawniej obszar ten był wykorzystywany jako parking i miejsce przesiadkowe (tramwaj / autobus). W ramach zadania zakłada się rozszczelnienie nawierzchni, zagospodarowanie zielenią, poprawę komfortu osób korzystających z przystanków. Istnieje możliwość ustawienia tablic edukacyjnych na tym terenie. Obszar zagospodarowany zostanie wyposażony w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z IETU.

  • Zielony przystanek przy ulicy Warszawskiej, na wysokości kościoła Katedrze Ewangelickiej Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach

Przystanek autobusowy zlokalizowany jest na ul. Warszawskiej, przy Katedrze Ewangelickiej. W ramach zadania zakłada się rozszczelnienie powierzchni, zagospodarowanie zielenią, poprawę komfortu osób korzystających z przystanku. Obszar zagospodarowany zostanie wyposażony w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z IETU.

  • „Ogród sensoryczny” – teren przed szpitalem w dzielnicy Ochojec, zielony przystanek

Teren położony przy wejściu do szpitala przy ul. Ziołowej, o dużym natężeniu ruchu. Całość położona w dzielnicy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. W ramach realizacji zadania planuje się utworzenie ogrodu sensorycznego, obniżającego stres pacjentów. Na tym terenie planujemy także rozszerzenie strefy zieleni o obszar przystanków autobusowych. Obszar zagospodarowany zostanie wyposażony w stację rejestrującą zmiany parametrów środowiska i reakcji roślin na stres. Analiza wyników będzie możliwa w oparciu o współpracę z IETU.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
8 + 21 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.