Park Wełnowiecki / fot. UM Katowice
Reklama

Mieszkańcy powiedzieli urzędnikom jak chcą żeby wyglądał zrewitalizowany park w Katowicach. Ponad 93 procent uczestników konsultacji społecznych stawia na rekreacje i wypoczynek. Rewitalizacja Parku Wełnowieckiego była zapowiadana już dwa lata temu przez władze Katowic.

„Kompleksowo zrewitalizujemy nie tylko teren parku, ale też działaniami obejmiemy jego otoczenie. Chodzi o niezagospodarowane, pagórkowate i częściowo zalesione tereny, czyli tzw. Alpy” – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

Obszar rewitalizacji to 5 hektarów. Mniej więcej powierzchnia 7 boisk piłkarskich. Obecnie w parku znajdziemy dwa place zabaw, alejki oraz elementy małej architektury – ławki i kosze. Z kolei tereny „Alp” nie są w żaden sposób zagospodarowane.

W konsultacjach wzięły udział 283 osoby. Opinie mieszkańców, przekazane za pomocą ankiety, zostały zebrane w raporcie z badania ankietowego.

Wnioski z badania ankietowego:

Park Wełnowiecki / fot. UM Katowice

Ze względu na bliskość miejsca zamieszkania respondenci uczestniczący w badaniu są użytkownikami tego terenu, a większość z nich deklaruje wysoką częstotliwość wizyt w tej przestrzeni: łącznie 70 proc. respondentów (202 osoby z 283) bardzo często (co najmniej kilka razy w tygodniu) lub często (kilka razy w miesiącu) przebywa na terenie Parku.

Niemal wszyscy respondenci (93,3 proc.) są zgodni, że najważniejszą funkcją tego terenu jest funkcja wypoczynkowo – rekreacyjna.

Za najważniejsze powody obecności w parku respondenci wskazywali możliwość spacerowania (68,2 proc.), wizyty z dziećmi (36,4 proc.), spacery ze zwierzętami (26,9) oraz możliwość relaksu i odpoczynku (33,5 proc.).

Funkcja sportowa została uznana za istotną przez ok. 45 proc. respondentów, natomiast zgodnie  z deklaracjami 1/3 respondentów wykorzystuje aktualnie przestrzeń parku do celów sportowych.

W odniesieniu do infrastruktury sportowej najczęściej zgłaszanymi propozycjami były pomysły rozwoju infrastruktury rowerowej, w szczególności na terenie łączącym istniejący Park Wełnowiecki z hałdą, która zostanie do niego przyłączona (29 proc. odpowiedzi). Część respondentów proponuje odtworzenie zdewastowanych boisk sportowych (26 proc. odpowiedzi).

Za najważniejsze zalety Parku Wełnowieckiego respondenci uznają zieleń, dogodną lokalizację oraz ciszę i spokój (stąd też respondenci deklarujący się jako użytkownicy traktują park jako przestrzeń wypoczynkowo–rekreacyjną o charakterze lokalnym).

Preferencje respondentów w odniesieniu do zagospodarowania Parku koncentrują się wokół podstawowych funkcji i najważniejszych elementów, do których zaliczamy podstawą infrastrukturę (ścieżki i alejki oraz oświetlenie) oraz elementy małej architektury (kosze, ławki itp.).

W odniesieniu do terenu hałdy, potocznie nazywanej „Alpami” zauważalne jest występowanie dwóch trendów:  trend „naturalnego zagospodarowania”,  w którym postuluje się niewielką  ingerencję, mającą na celu zachowanie naturalnego charakteru tej przestrzeni oraz znacznie rzadziej występujący trend „szerokiego zagospodarowania”, w którym dąży się do budowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Należy przy tym podkreślić, że większa część respondentów opowiada się za ingerencją w stopniu niewielkim i/lub średnim na terenie hałdy.

Respondenci zwracają uwagę na zaśmiecenie terenu Parku Wełnowieckiego oraz hałdy, stąd też obok pomysłów na zagospodarowanie pojawiły się wnioski o kompleksowe posprzątanie terenu.

Wytyczne projektowe

Analizując propozycje uczestników konsultacji Zakład Zieleni Miejskiej przygotował wytyczne projektowe, których głównym założeniem koncepcyjnym jest podział terenu parkowego na trzy zróżnicowane strefy wypoczynkowe i rekreacyjne (w tym jedną o charakterze leśnym), strefę edukacyjno–przyrodniczą oraz strefę fitness i plac zabaw.

Nadrzędnym celem planowanych działań będzie zachowanie naturalnego charakteru tego miejsca i wykorzystanie uwarunkowań terenu oraz już istniejącej infrastruktury. Istotnym czynnikiem planowania będzie też zastosowanie rozwiązań proekologicznych, takich jak okresowy zbiornik wodny, rowy chłonne, wprowadzenie nawierzchni przepuszczalnych czy utworzenie obszaru z naturalną roślinnością łąkową. Przy wjazdach i wejściach do Parku sugeruje się zastosowanie podziemnych kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów. W zakresie oświetlenia natomiast planuje się zastosowanie urządzeń zasilanych energią słoneczną z czujnikami ruchu. Ponadto teren powinien zostać uprzątnięty wraz z usunięciem drzew suchych, zagrażających bezpieczeństwu, wyznaczonych na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej.

Wytyczne projektowe obejmują:

 • odnowienie bramy wejściowej oraz drogi dojazdowej do Parku;
 • modernizację istniejącego placu zabaw oraz strefy fitness;
 • utworzenie boiska wielofunkcyjnego na terenie starych boisk do siatkówki i koszykówki;
 • zlokalizowanie strefy chilloutu z hamakami, miejscami do odpoczynku w postaci ław darniowych oraz miejscem do grillowania;
 • stworzenie punktu widokowego do podziwiania panoramy miasta;
 • usytuowanie pumptracku w lokalizacji pozwalającej na jego optymalne użytkowanie;
 • zlokalizowanie wybiegu dla psów;
 • zlokalizowanie miejsca do zjeżdżania na sankach;
 • utworzenie strefy edukacyjnej z tabliczkami edukacyjnymi i domkami dla owadów;
 • dosadzenie drzew i krzewów, kwietników bylinowych;
 • utworzenie obszaru z naturalną roślinnością łąkową.
Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
30 − 10 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.