Marcin Krupa prezydent Katowic i Piotr Zaczkowski dyrektor Katowice Miasto Ogrodów / fot. UM Katowice
Reklama

Wojewoda podważył statut Katowice Miasto Ogrodów. Poszło m.in. o dyrektora i jego sposób powoływania, ale to nie był jedyny problem z nowymi regulacjami, które miały określać funkcjonowanie instytucji kultury. Nowy statut, nad którym będą głosować katowiccy radni, dopuszcza powołanie dwóch zastępców dyrektora.

Zdaniem Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego nowy statut Katowice Miasto Ogrodów, które zostało połączone pod koniec roku, a właściwie wchłonęło Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia” jest nieważny. Dlatego radni na najbliższej sesji będą głosować poprawiony statut.

Reklama

Statut z problemami

W unieważnionym statucie znalazł się przepis, że: „Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Katowice w oparciu o obowiązujące przepisy”. To według prawników wojewody bardzo ograniczyło możliwości wyboru dyrektora do decyzji organu stanowiącego, czyli de facto prezydenta miasta i jednocześnie nie wskazywało, który z trzech sposobów powołania dyrektora, które umożliwia ustawa ma tutaj zastosowanie.

A ustawa pozwala na kilka sposobów wybrać dyrektora. Może go powołać prezydent po zasięgnięciu opinii m.in. związków zawodowych, dyrektora można powołać też w drodze konkursu. Trzecią możliwością jest powierzenie zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej (w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych) na podstawie umowy o zarządzaniu taką instytucją.

Prezydent zdecyduje, nie będzie konkursu

Nowy statut wykluczył konkurs i powierzenie instytucji na podstawie umowy o zarządzaniu. Poprawiny przepis w nowy statucie mówi, że „Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Katowice na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Instytucję”. Co de facto oznacza, że pełną decyzję w tej sprawie ma nadal prezydent miasta, a opinie są tylko opiniami.

Kilka lat temu podczas połączenia Katowice Miasto Ogrodów i Centrum Kultury Katowice im. Krystyna Bochenek, prezydent Katowic Marcin Krupa powierzył stanowiska dyrektora bez konkursu Piotrowi Zaczkowskiemu. Temu kończy się w tym roku kadencja i prawdopodobnie zostanie przedłużona. O tym będziemy jeszcze pisać, bo za kadencji Zaczkowskiego sporo się działo w instytucji – m.in. orzeknięto wobec niego naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a wyjazdy zagraniczne jego ówczesnej zastępczyni obrosły legendą.

Wojewoda zakwestionował też powołanie Rady Programowej KMO. W statucie napisano, że „przy Instytucji może działać Rada Programowa jako organ doradczy i opiniodawczy”. Według prawników wojewody statut powinien być jednoznaczny i jeżeli ma działać to powinno to być kategorycznie stwierdzone. Zresztą to wymóg ustawowy, żeby takie przepisy się tam pojawiły.

Prawnicy wojewody podważyli też element statutu mówiący o tym, że jednostka kultury „może prowadzić” działalność gospodarczą.

Obligatoryjnym elementem statutu powinny być postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna. Wobec czego organ nadający statut winien dookreślić w nim rodzaj i zakres tej działalności – czytamy w uzasadnieniu wojewody.

Więcej zastępców

To jednak nie wszystko, nowy statut daje możliwość powołania dwóch zastępców dyrektora. Do tej pory mógł być tylko jeden. Przez wiele lat była nią Tamara Kamińska, która odeszła z instytucji po serii naszych materiałów na temat jej wyjazdów służbowych, w towarzystwie jednego z pracowników KMO.

Następnie na wicedyrektora powołano Marka Szulika, syna prezydent Zabrza.

Reklama

1 Komentarz

  1. Najbardziej malowniczy ogród jest w okolicy rynku miedzy teatrem a Skarbkiem beton, granit , stal torów tramwajowych i wiat przystanków to taki ogródek skalny z przyszłości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
6 − 6 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.