Czy radni w Katowicach mogą pytać prezydenta? Zapytaliśmy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Stanowisko rzecznika sformułował dla nas Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze RPO.

Przypomnijmy, prezydent Katowic Marcin Krupa nie chce odpowiadać na pytania radnych niedotyczące bezpośrednio tematów sesji. Stanowisko to podtrzymuje przewodniczący Rady Miasta Katowice Maciej Biskupski, reprezentujący prezydenckie ugrupowanie (Forum Samorządowe). To mocno skrytykowana postawa przez choćby Watchdog Polska, co na to Rzecznik Praw Obywatelskich? Też nie widzi problemu w dialogu między prezydentem a radnymi.

Dopuszczalne pytania

Dokładnie do Rzecznika Praw Obywatelskich skierowaliśmy następujące pytanie:

„Czy zdaniem RPO prezydent Katowic nie może odpowiadać swobodnie na pytania zadawane przez radnych niedotyczące bezpośrednio tematów sesji? Obecnie radnym odmawia się takiej możliwości”.

Poniżej pełna odpowiedź Piotra Mierzejewskiego

Opisana sytuacja jest zapewne konsekwencją nowelizacji art. 24 ustawy o samorządzie gminnym. Zwiększa ona  uprawnienia kontrolne radnych przede wszystkim w zakresie dostępu do informacji związanych z działalnością urzędu gminy oraz gminnych spółek handlowych lub spółek z udziałem gminy, gminnych osób prawnych, zakładów i przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych. Dokonano swego rodzaju uporządkowania tej materii, kierując się zapewne regulacjami Regulaminu Sejmu (vide art. 191 – 196). Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym w tym samym trybie, jak w przypadku interpelacji. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Wydaje się jednak, że dopuszczalne jest zachowanie dotychczasowej formy wysłuchania odpowiedzi na skierowane uprzednio interpelacje i zapytania radnych podczas sesji. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
9 + 12 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.