Spalone samochody w Śródmieściu Katowic / fot. Sabiona Xhelili

Ponad 128 tys. mieszkańców Katowic mieszka w obszarach zdegradowanych. Miasto szuka projektów, które poprawią sytuację. W tym roku magistrat zamierza aktualizować „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022” i czeka na projekty, które mają w tym pomóc. Zgłoszenia wniosków będą przyjmowane do 5 kwietnia.

– Miasto zaprasza instytucje, organizacje oraz przedsiębiorców prywatnych do zgłaszania własnych projektów, planowanych przez nie do realizacji w podobszarach rewitalizacji wskazanych w Programie. Aktualizacja daje równocześnie możliwość uaktualnienia informacji o projektach już wpisanych do Programu – czytamy w komunikacie katowickiego magistratu.

44 procent mieszkańców

Przypomnijmy, prawie połowa mieszkańców Katowic – ponad 44 procent – mieszka w obszarach zdegradowanych na terenie 10 jednostek pomocniczych – wynika z diagnozy przeprowadzonej przez katowicki magistrat. W sumie chodzi o ponad 128 tys.

Reklama

Te 10 jednostek pomocniczych stanowi 25 procent obszaru miasta. Chodzi o Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Dąb, Wełnowiec-Józefowiec, Koszutka, Bogucice, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec oraz Janów-Nikiszowiec.

– Podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego miasta Katowice były wyniki diagnozy przeprowadzonej w sferze społeczno-gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej dla 22 jednostek pomocniczych. Za obszar zdegradowany uznaje się jednostkę pomocniczą, dla której zdiagnozowano wysoką koncentrację negatywnych zjawisk w sferze społeczno-gospodarczej współwystępującą z koncentracją negatywnych zjawisk w co najmniej jednej z pozostałych sfer – czytamy w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Zgłoszenia wniosków, które mają pomóc rozwiązać problem można przesyłać do 5 kwietnia 2019 roku. Wniosek można pobrać tutaj, należy go przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-093 Katowice lub złożyć osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta, przy ul. Warszawskiej 4 (IV piętro, pok. 479).

Z Lokalnym Programem Rewitalizacji możecie zapoznać się tutaj.

W Śródmieściu Katowic dominuje ubóstwo, wykluczenie społeczne, przestępczość. Ludzie nie chcą tam mieszkać

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
19 + 27 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.