Nowe drogi, które powstaną na Burowcu w związku z programem Mieszkanie Plus / fot. UM Katowice

Władze Katowic przedstawiły założenia, dotyczące budowy nowego połączenia drogowego, które pobiegnie od ul. Janusza Korczaka do ul. Deszczowej. Inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy. Chodzi o budowę dróg pod planowane w tym rejonie dzielnicy Burowiec osiedle z rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Drogi powstaną do 2019 roku.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej” w 2018 roku pochłonie 2,3 mln złotych, a w 2019 roku – 2 mln złotych. Chodzi o tereny w dzielnicy Burowiec, które mają zostać zabudowane osiedlem mieszkaniowym z rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Mówimy tutaj o 500 mieszkaniach. Miasto wybuduje oprócz dróg wybuduje także kanalizację sanitarną i deszczową.

Inwestycję podzielono na dwa etapy. W ramach etapy pierwszego władze przewidują wykonanie odcinka drogi od ul. Janusza Korczaka, zakończonej ślepo przed terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej). Z kolei drugi etap będzie obejmował kontynuację drogi, aż do ul. Deszczowej (na północ od zabudowań dawnego Gimnazjum nr 11).

Reklama

Władze miasta zakładają, że w 2018 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa inwestycji oraz rozpoczną się roboty budowlane dla etapu pierwszego (jego zakończenie przewidziane jest w 2019 roku).

Wydział Rozwoju Miasta UM Katowice tak tłumaczy konieczność budowy drogi:

[…] Miasto sukcesywnie prowadzi działania inwestycyjne zmierzające do rozbudowy sieci dróg publicznych dla poprawy skomunikowania i usprawnienia powiązań drogowych w Katowicach. Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę obsługi komunikacyjnej obszaru w rejonie ulicy Korczaka oraz skomunikowanie planowanego osiedla realizowanego w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Przebieg planowanej drogi jest zgodny z przyjętą polityką przestrzenną oraz zasadami rozwoju systemu transportowego […].

Do 13 listopada 2017 roku mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i pytania, dotyczące tej inwestycji, na platformie konsultacji społecznych.

Prace zarówno w Burowcu, gdzie ma powstać 500 mieszkań oraz Nikiszowcu przy ulicy Górniczego Dorobku (ma powstać także 500 mieszkań) ruszą w drugim kwartale 2018 roku. Mieszkania zostaną oddane do użytku pod koniec 2019 roku lub na początku 2020 roku. Poniżej wizualizacje budynków planowanych w Nikiszowcu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
27 + 6 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.