Morawa / fot. Policja

Władze Katowic ogłosiły zamówienie na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby koncepcji zagospodarowania terenów w okolicy stawów Borki, Morawa i Hubertus na terenie jednostki pomocniczej Szopienice-Burowiec. To kolejny krok do przekształcenia tego miejsca zgodnie z przeprowadzonymi konsultacjami z mieszkańcami.

Inwentaryzacja przyrodnicza kompleksu stawów Borki, Morawa i Hubertus I, II, III jest kontynuacją działań, zmierzających do zagospodarowania i przekształcenia tego rejonu w miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Katowic. W tej sprawie na przełomie 2015 i 2016 roku odbyły się już konsultacje społeczne, spotkania i warsztaty z mieszkańcami, na których wyrazili swoje oczekiwania, potrzeby i zaprezentowali opinie na temat przyszłości kompleksu stawów (pisaliśmy o tym tutaj i tutaj). Raport z konsultacji dostępny jest tutaj.

Przed przystąpieniem do projektowania zmian i prac budowlanych konieczna jest inwentaryzacja przyrody wokół stawów. Miasto właśnie ogłosiło zamówienie na jej wykonanie. Inwentaryzacja ma być wykonana na potrzeby m.in. wycinki szuwarów na powierzchni stawów (z ich częściowym ograniczeniem na powierzchni stawu Morawa i wzdłuż grobli na stawach Hubertus) oraz wycięciem roślinności podwodnej. Inwentaryzacja ma zostać przeprowadzona w każdej z pór roku – na wiosnę, latem, jesienią i zimą. Dokumentacja dotycząca wycinki szuwarów ma być przedłożona władzom Katowic do 15 września 2017 roku.

Zamówienie obejmuje także waloryzację środowiska przyrodniczego oraz analizę wpływu na środowisko proponowanego połączenia wodnego (rekreacyjnego i przyrodniczego) wszystkich stawów (konieczne będą pomiary poziomów lustra wody i jakości wody w każdym stawie). Mają zostać zidentyfikowane zwierzęta, rośliny, grzyby, wraz z ich charakterystyką i rozmieszczeniem w terenie. Ocenie  będzie poddany stan ekologiczny stawów (specyfikacja techniczna zamówienia dostępna jest tutaj).

Inwentaryzacja wykaże wpływ na środowisko i da odpowiedź na pytanie, czy będzie można dokonać m.in:

– budowy miejsc postojowych dla samochodów,
– budowy nowej drogi łączącej ulicę Brynicy z ulicą Janusza Korczaka,
– powiązania z trasą rowerową w Sosnowcu po południowej stronie Stawików,
– powiązania stawu Borki w kierunku Siemianowic Śląskich i parku Tysiąclecia w Sosnowcu (wykorzystanie dzisiejszych możliwości infrastrukturalnych),
– organizacji systemu ścieżek rowerowych na terenie kompleksu stawów,
– zastosowania nawierzchni naturalnych,
– realizacji promenady wzdłuż wschodniego brzegu stawu Morawa,
– realizacji ścieżki spacerowej i rowerowej oddzielającej przestrzeń plaży południowego brzegu stawu Borki od przestrzeni lasu,
– realizacji komunikacji rowerowej i pieszej pomiędzy stawami Morawa i Hubertusy w miejscu istniejącego przebicia pod ulicą Sosnowiecką i torami kolejowymi,
– połączenia wodnego wszystkich stawów,
– ograniczenia rozrostu szuwarów (poprzez ich wycinkę na powierzchni stawów z ich częściowym ograniczeniem na stawie Morawa oraz wzdłuż grobli stawów Hubertusy),
– corocznej wycinanki nadmiaru roślinności podwodnej utrudniającej żeglowanie i pływanie na stawach; uporządkowanie samosiejek w rejonie terenu kolejowego i stawów Hubertusy,
– budowy zaplecza dla plaży na brzegu południowym stawu Morawa w postaci gastronomii, stałych toalet, przebieralni i natrysków dla użytkowników plaży,
– budowy zaplecza dla plaży na brzegu północnym stawu Morawa w postaci gastronomii, stałych toalet, przebieralni i natrysków dla użytkowników plaży,
– budowy gastronomi, stałych toalet, przebieralni i natrysków dla użytkowników plaży na zachodnim końcu stawu Borki,
– budowy toalet dla użytkowników plaży na południowym brzegu stawu Borki,
– budowa miejsc do odpoczynku, wiat (możliwa początkowo realizacja miejsc do siedzenia, a następnie zadaszeń),
– wykonania sieci zewnętrznych dla oświetlenia i monitoringu,
– stworzenia  infrastruktury koszy na śmieci, realizacji układu odprowadzenia wód deszczowych do stawów z uwzględnieniem zastosowania separatorów substancji ropopochodnych z powierzchni utwardzonych parkingów,
– realizacji plaż na terenie: północnego brzegu stawu Borki, południowego stawu brzegu Borki, południowego brzegu stawu Morawa, północnego brzegu stawu Morawa,
– wyznaczenia miejsca pod pole biwakowe,
– budowy pomostów dla wędkarzy,
– budowy tras edukacyjnych wraz z miejscami do przeprowadzania lekcji,
– ewentualnej realizacji stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. gen. Marcina Zaruskiego.

Przedsiębiorstwa i firmy, które chcą złożyć oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, mogą to zrobić do 30 stycznia br., do godziny 14:00, w Wydziale Inwestycji UM Katowice przy ul. Warszawskiej 4. Firmy muszą wykazać się doświadczeniem: co najmniej dwiema przeprowadzonymi inwentaryzacjami w ciągu ostatnich trzech lat. Termin wykonania całości inwentaryzacji stawów to 10 marca 2018 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
28 − 11 =


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.