Reklama

Do biura Rady Miasta Katowice wpłynął projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla obszaru położonego pomiędzy ul. Henryka Mikołaja Góreckiego, a ul. Katowicką. To niezagospodarowana część Strefy Kultury oraz historyczna część Bogucic.

Projekt uchwały w tej sprawie 16 października trafił do biura Rady Miasta Katowice i został skierowany do Komisji Rozwoju Miasta. Władze chcą, by w planie określić kierunek rozwoju tej części miasta i zagwarantować możliwość powstania tu obiektów usługowych i mieszkaniowych o wysokim standardzie, z dominującą rolą kultury. Plan będzie także podstawą do odrzucenia ewentualnych wniosków właścicieli działek w tym rejonie, którzy chcieliby wystawić obiekty niepasujące i niewspółgrające z otoczeniem – gmachem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Muzeum Śląskim.

W uzasadnieniu do projektu nowej uchwały zapisano, że:

Reklama

[…] Obszar wskazany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zlokalizowany w rejonie ul. Katowickiej i ul. Henryka Mikołaja Góreckiego, wyznaczony został w celu zapewnienia ładu przestrzennego w trwającym procesie przekształceń centrum Miasta Katowice w kierunku stworzenia prestiżowej, rozpoznawalnej przestrzeni, z dominującą rolą kultury, rozrywki, wysokiej jakości handlu, usług i mieszkań o wysokim standardzie. Dynamiczny rozwój w śródmieściu funkcji związanych z rolą miasta Katowice jako centrum aglomeracji śląskiej, w szczególności zrealizowane już w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycje w ramach utworzonej Strefy Kultury, wymuszają podjęcie niezbędnych działań w celu ustalenia zasad harmonijnego, funkcjonalnego dopełniania się oraz wzajemnego powiązania sąsiadujących ze sobą terenów śródmieścia Katowic […].

strefakulturympzp
Obszar objęty planem

Łączna powierzchnia obszaru, który zostanie objęty przystąpieniem do sporządzenia planu, wynosi ok. 32,4 ha. Oprócz części Strefy Kultury plan obejmie także zabytkową część Bogucic (znajdującą się przy ulicach Katowickiej, ks. L. Markiefki, Górniczej, J. I. Kraszewskiego, ks. N. Bończyka, ks. F. Ścigały, K. Mieroszewskiego) oraz fragment zabudowy przy ul. J. Ordona i ul. S. Skrzypka.

W planie zarezerwowane zostaną także tereny pod budowę przedłużenia ul. T. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej, a także pod inne nowe ciągi komunikacyjne (drogowe i piszo-rowerowe).

1 Komentarz

  1. Ciekawe czy MPZP wprowadzi jakieś ograniczenia w zakresie grodzenia nowych inwestycji. IMHO w tym miejscu jakiekolwiek ogrodzenia wokół nowych budynków nie wchodzą w grę, choć każdy deweloper będzie zapewne chciał budować ogrodzone osiedla.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
5 + 10 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.