SCC Iluminacja szybu / fot. mat. pras.

Władze Katowic chcą przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów, na których znajduje się m.in. centrum handlowe Silesia City Center. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu trafił już do biura Rady Miasta Katowice.

Powierzchnia terenu, który miałby zostać objęty przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), wynosi około 24 hektary. Chodzi o działki, na których mieści się centrum handlowe Silesia City Center, stacja benzynowa, ulica Johna Baildona oraz niezagospodarowany teren między ul. Chorzowską i ul. J. Baildona, na którym kilka lat temu planowano budowę biurowców.

O zmianę obowiązujących zapisów w zakresie zagospodarowania wnioskowały spółki Silesia Offices I, Silesia Offices, Helios SCC Sp. z o.o. Zmiany proponowali także mieszkańcy dzielnicy Dąb, wyrażając taką wolę na ostatnim spotkaniu z prezydentem miasta Marcinem Krupą.

Plan miejscowy dla obszaru SCC

 -Celem opracowania planu miejscowego jest zmiana obowiązujących ustaleń dotyczących parametrów i wskaźników zagospodarowania terenów zawartych w kilku obowiązujących uchwałach, dostosowanie ich do aktualnych uwarunkowań, w tym przepisów prawa i standardów kształtowania zabudowy. W większości obszar wskazany do objęcia przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi własność osób fizycznych lub prawnych. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie będzie mógł naruszać ustaleń obowiązującego studium. Przeprowadzona analiza wykazała zasadność objęcia granicami przystąpienia do sporządzenia planu obszaru wnioskowanego wraz z terenami sąsiednimi – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Projekt uchwały trafił do biura rady miejskiej dzisiaj tj. 18 kwietnia. Po jej uchwaleniu miasto przystąpi do opracowania mpzp (może zlecić jego wykonanie firmie zewnętrznej). Projekt mpzp będzie poddany konsultacjom i dopiero wtedy poddany pod głosowanie na sesji Rady Miasta Katowice. Uchwalenie planu może potrwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
16 + 12 =