1. Organizatorem plebiscytu jest Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z siedzibą w Katowicach przy ul. Warszawskiej 19, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183154 oraz o numerze identyfikacji podatkowej NIP 954-245-97-74.
  1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Katowiczanka 2016 roku”
  1. Kandydatami w plebiscycie są kandydaci zgłoszeni przez czytelników portalu InfoKatowice.pl na adres internetowy redakcja@infokatowice.pl.
  1. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin.
  1. Plebiscyt odbywa w dniach od 28 lutego do 14 marca 2017 r.
  1. Głosowanie w plebiscycie przebiega za pośrednictwem strony internetowej InfoKatowice.pl lub za pomocą SMS.

6.1 Jedna osoba za pośrednictwem strony internetowej może zagłosować maksymalnie 5 razy dziennie. Każdy głos oddany za pośrednictwem Internetu równa się 1 głosowi w punktacji.

6.2 Jedna osoba za pomocą SMS może zagłosować dowolną ilość razy w ciągu jednego dnia. Jeden głos oddany za pomocą SMS równa się 10 głosom w punktacji.

Reklama

6.3 Głosowanie SMS realizowane jest po wybraniu numeru 72480 i wpisania kodu wybranego kandydata.

6.4 Koszt wysłania SMS wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT)

  1. O zwycięstwie w plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej oraz SMS.
  1. W obliczeniu wyników plebiscytu wezmą udział głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do 14 marca do godziny 23.59.
  1. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej www.infokatowice.pl w dniu 15 marca.
  1. Zwycięzca plebiscytu otrzyma dyplom Katowiczanina roku 2016. Organizator zaprezentuje także sylwetkę zwycięzcy na łamach portalu InfoKatowice.pl.
  1. Reklamacje związane z plebiscytem kierowane są do Organizatora na adres redakcja@infokatowice.pl.

11.1. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej imię i nazwisko autora oraz zwięzły opis zarzutów.

11.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Reklama